11 december Platform Mobiel erfgoed

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, Amersfoort

Brandstof is voor veel mobiel erfgoed van groot belang. Kolen, diesel, kerosine: fossiele brandstoffen hebben de revolutie van de mobiliteit mogelijk gemaakt. Het is vaak een deel van de identiteit, de waarde van het mobiele erfgoed. Hoe gaan we daar in de huidige tijd mee om? Daarover gaat het platform Mobiel erfgoed op woensdagmiddag 11 december bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in Amersfoort.

Fossiele brandstof is een factor gebleken in een ontwikkeling die niet alleen zegeningen bracht, maar ook problemen. En daarom streven we naar een nieuwe economie, die z’n kracht put uit duurzame energie. Hoe gaat het mobiel erfgoed hiermee om? Is de energietransitie een bedreiging waartegen alleen verzet mogelijk is om het behoud van mobiel erfgoed veilig te stellen? Of zijn er andere wegen die we kunnen bewandelen? Biedt de energietransitie ook kansen om het mobiel erfgoed een toekomst te geven? Is er misschien zelfs een rol weggelegd voor het mobiel erfgoedveld als innovator?

Tijdens de vierde platformbijeenkomst Mobiel efgoed gaan we op zoek naar de kansen die de energietransitie biedt om mobiel erfgoed ook in de toekomst een volwaardige plaats in de samenleving te geven. Kan mobiel erfgoed innoveren? Moet mobiel erfgoed meebewegen? Is mobiel erfgoed zelfs in staat om voorop te lopen?

Aanmelden

De bijeenkomst is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Meld u aan met bijgaand aanmeldformulier.

Programma

Tijd

13.00

Inloop met koffie en thee

13.30

Welkom en inleiding door Arjen Kok en Bert Pronk

Blok 1: Bericht uit de sectoren

13.45

Weg: Niek van Trigt, voorzitter Veteranen Autobussen

14.05

Water: Martine van Lier, Mobiel Erfgoed Centrum

14.25

Rail: René van de Broeke, museumstoomtram Hoorn Medemblik

14.50

Lucht: Oskar Meijerink, Sky NRG

15.10

Pauze

Blok 2: Grenzen verleggen

15.45

Brandstofinnovatie, kansen en risico’s. Visies en ervaringen van Shell.

Ewald Breunesse, Shell

16.00

Fossiele brandstoffen in de 21ste eeuw. Welke strategie kiest het mobiel erfgoed?

Jaap Nieweg, oud-voorzitter MCN

16.45

Discussie en afsluiting

17.00-18.00

Afsluiting en netwerkborrel