25 oktober Archon Day 2019

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Archon Day heeft als doel het initiëren van inspirerende discussies over relevante onderwerpen in de archeologie.

Dit jaar zal de Archon Day draaien rond twee sessies met de thema’s ‘Professional Ethics’ en ‘Community Archaeology’. Aan het einde van de dag zullen een aantal punten uit de gevoerde discussies gedestilleerd worden. Op basis van deze punten zal Archon verdiepings-evenementen organiseren om verder te bouwen op de thema’s.

Voertaal: Engels.

Voor wie

Deze dag is zowel voor startende als ervaren onderzoekers, archeologie studenten en professionals werkzaam in de commerciële archeologie en cultureel-erfgoedsector. 

Deelname aan de Archon Day 2019 telt mee voor de bij- en nascholing voor de actorregistratie

Aanmelden

Stuur voor maandag 21 oktober een e-mail naar secretary@archonline.nl om aan te melden. Er zijn geen kosten verbonden aan de Archon Day.

Programma

11:30   Inloop met koffie 
12:00  Poster sessie en lunch
13:00  Introductie
13:30  

Parallelle sessies ‘Professional Ethics’ en ‘Community Archaeology’.
De sessies duren 45 min, en worden allebei 2 keer gehouden - Kinderdijkzaal en Drentse AA-zaal

15:00   Pauze
15:15  Panel & zaal discussie onder leiding van Jill Hilditch
16:45  Uitreiking Poster competitie
17.15 Borrel in café de Drie Ringen (2 minuten lopen van de RCE, tot 18.45 uur)