05 juli Zomerbijeenkomst Netwerk Historisch Cultuurlandschap

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811MG Amersfoort

De zomermiddag van het Netwerk Historisch Cultuurlandschap op vrijdagmiddag 5 juli gaat over de molen. De molen als icoon van Nederland en de molengang van Kinderdijk als werelderfgoed. Over verdwenen watermolens en poldermolens, over de herontwikkeling van molenplaatsen en natuurlijk over onderzoek naar molens. 
Tijdens de bijeenkomst komen diverse sprekers aan het woord. We hebben het over thema’s als identiteit, storytelling, ontwikkeling en vroegere energietransitie.

Het Netwerk Historisch Cultuurlandschap organiseert jaarlijks meerdere netwerkbijeenkomsten voor onderzoekers, beleidsmakers, terreinbeheerders en andere geïnteresseerden in het (historisch) cultuurlandschap.

Programma

Tijd

Onderwerp

13:00

Inloop met koffie en thee

13:30

Welkom en introductie op het programma door dagvoorzitter Jos Bazelmans, RCE;

13:40 

'Bonne à penser': De Hollandse molen en onze identiteit, Jos Bazelmans; hoofd archeologie bij de RCE; Jos Bazelmans brak binnen de RCE een oude en vastgelopen discussie over molens open.

14:00 

Allemolens.nl – Startpunt voor molinologisch onderzoek, Erik Stoop, instructeur van de Vrijwillige Molenaars;

14:20

Water en wieken, poldermolens in de Bommelerwaard, Berco Hoegen, Staatsbosbeheer;

14:35

Watermolenlandschappen in Brabant, nieuwe kansen voor watermolens, Akke de Vries-Oosterveen van de Waterfabriek;

14:50 

Pauze

15:30 

Molenverhalen, een oral historyproject rondom Zuid-Hollandse poldermolens.Ellen Steendam en Marloes Wellenberg, Erfgoedhuis Zuid-Holland

15:45

Erf-goed, een molenerf stopt niet bij de kruipalen. Over herontwikkeling molenterreinen, Gerard Troost, specialist molens en waterbouwkundige werken bij de RCE;

16:00 

Nijverheid op Windkracht, energietransitie in de Vroegmoderne Tijd; Herman Kaptein, historicus; NB: Het boek van Herman Kaptein is tijdens de middag voor de gereduceerde prijs van €30,- te koop.

16:15 

Mogelijke richtingen in het molenonderzoek, met de nadruk op landschap, kwantificering en identiteit, Hans Renes, voorzitter Stichting Netwerk Historisch Cultuurlandschap; daarna

16:35

Borrel in het bedrijfsrestaurant van de RCE.

Aanmelden en meer informatie.

Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. U kunt zich inschrijven via het aanmeldformulier.