18 juni Erfgoed en herbestemmen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Amersfoort/Utrecht

Veel monumentale gebouwen komen tegenwoordig leeg te staan en vragen om een nieuwe bestemming. Hierbij gaat het vaak om boerderijen, kerken, kloosters en industriële complexen, maar ook steeds meer kantoren en winkels staan er verlaten bij.

Tijdens deze cursusdag leert u dat er algemene uitgangspunten zijn voor het proces, maar dat herbestemming vooral ook maatwerk is. Per project moet worden gekeken naar de context van het gebouw, de te behouden cultuurwaarden, de eigenaar, het gebruik, de exploitatie en het beheer. Wij bieden u praktische handvatten om deze gebouwen een nieuw leven te geven.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • stappenplan: hoe organiseer je het proces;
 • erfgoedwaarden in relatie tot een herbestemming;
 • inventarisatie van de mogelijkheden van het gebouw of complex;
 • wensen van de eigenaar als onderdeel van de opgave;
 • vraag en aanbod, herbestemmingsstrategie;
 • financiële (on)mogelijkheden;
 • regelgeving rondom herbestemmen (zoals tijdelijk/tussentijds gebruik);
 • samenwerking met andere partijen: wie en hoe;
 • praktijkvoorbeelden: successen en de ‘missers’;
 • een aansprekende excursie;
 • rekenen aan praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

De cursus Erfgoed en herbestemmen is bestemd voor iedereen die betrokken is bij zo'n complexe opgave, zoals ambtenaren erfgoed en ruimtelijke ordening, stedenbouwers, architecten, makelaars en projectontwikkelaars.

Meer informatie

Aanmelden kan via de ErfgoedAcademie.