921 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

PUR Facts. Conservation of Polyurethane Foam in Art and Design

Kunstwerken van zacht polyurethaan schuim (PUR) is over het algemeen geen lang leven beschoren. Dankzij dit Engelstalige boek ...

Publicatie | 01-01-2011

Handboek duurzame monumentenzorg

Monumenten kunnen energiezuinig en duurzaam zijn. Dat laat dit praktijkhandboek zien met 20 duurzaamheidsstrategieën, 17 ...

Publicatie | 01-01-2011

Het binnenklimaat in het Programma van Eisen

Deze brochure laat zien hoe het binnenklimaat opgenomen kan worden in een programma van eisen voor verbouw of nieuwbouw.

Publicatie | 01-01-2011

De invloed van bouwwerkzaamheden op archeologische vindplaatsen

In deze publicatie is onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van het bouwen op archeologische vindplaatsen.

Publicatie | 01-01-2011

Een toekomst voor kerken; een handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende kerkgebouwen

Kerkgebouwen krijgen steeds vaker een andere functie. Deze brochure bevat richtlijnen voor het herbestemmen van kerkgebouwen ...

Publicatie | 01-01-2011

RAM 196: Vragen over Malta

Parallel aan de evaluatie van de Archeologiewetgeving heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed drie studies uitgevoerd die ...

Rapport | 01-01-2011

Visie erfgoed en ruimte - Kiezen voor karakter

De Visie erfgoed en ruimte geeft aan hoe het rijk het onroerend cultureel erfgoed borgt in de ruimtelijke ordening, welke ...

Publicatie | 01-01-2011

RAM 192: De Loherschans aan de Leygraafweg te Belfeld (gem. Venlo, provincie Limburg)

In Belfeld is in 2003 bij een archeologische opgraving een schans uit de vroegmoderne tijd aangetroffen.

Rapport | 01-01-2011

RAM 195: Een waarderend boor- en proefsleuvenonderzoek naar de resten van het Sint Bernardus klooster van Aduard (gemeente Zuidhorn) in maart 2009

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat de grenzen van het archeologische monument op de plaats van het verdwenen Sint ...

Rapport | 01-01-2011

Ontginningen uit de twintigste eeuw

Deze gids gaat in op de relatief nieuwe ontginningen uit de twintigste eeuw zoals de droogmaking van de Zuiderzee en geeft ...

Publicatie | 01-01-2011