869 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Wrak Ritthem, een onverwacht oud scheepswrak in de Westerschelde; resultaten van het waardestellend onderzoek

In de Westerschelde zijn een fragment van een scheepswrak en enkele kanonnen gevonden. Het wrak is geïdentificeerd als een vroeg ...

Publicatie | 01-01-2009

Een potbeker langs de Fliert

Een ontdekking uit het laat-neolithicum laat zien dat de kans groot is dat het IJssellandschap nog meer zeldzame archeologische ...

Publicatie | 01-01-2009

De oertijd van de DRU

Op het voormalige DRU-fabrieksterrein te Ulft zijn tijdens archeologisch onderzoek de resten van een ijzerhut en de bijbehorende ...

Publicatie | 01-01-2009

Uitgelicht

In dit boek worden een aantal kunstobjecten beschreven, afkomstig uit de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Publicatie | 01-01-2009

Van stins tot state

Dit onderzoek belicht de bewoningsgeschiedenis van het wettelijk beschermde monument de Pongastate te Marrum (gemeente ...

Publicatie | 01-01-2009

Samenvatting van de Handreiking Cultuurhistorie in MER en MKBA

Deze publicatie laat een waarderingsmethode zien voor cultuurhistorie ten behoeve van de milieueffectrapportage (MER) en de ...

Publicatie | 01-01-2009

Bouwhistorie en gemeentebeleid

Deze brochure is het resultaat van een vergelijkend onderzoek naar de manier waarop gemeenten in hun beleid met bouwhistorisch ...

Publicatie | 01-01-2009

De techniek van het waarderen

Dit is het verslag van een werkconferentie uit 2009 over het waarderen van cultureel erfgoed. Tijdens deze conferentie stond een ...

Publicatie | 01-01-2009

Klimaatwerk

Dit boek biedt hulp bij het nemen van weloverwogen beslissingen over de optimale klimaatcondities voor het behoud van collecties.

Publicatie | 01-01-2009

De (on)mogelijkheden van archeologievriendelijk bouwen op terpen en wierden

Op twee archeologische rijksmonumenten in Groningen is onderzocht wat de gevolgen zijn van heien op terpen. De schade beperkt ...

Publicatie | 01-01-2009