901 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanpassingen in de financiering van de monumentenzorg

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-09-2016

Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, september 2016

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed geeft drie maal per jaar een tijdschrift uit. Met dit blad houden wij u op de hoogte ...

Publicatie | 01-09-2016

Een stukje Holland in Brazilië. Amsterdam en Recife leren over elkaars erfgoed.

Dat een deel van Brazilië in de 17e eeuw ook Nederlands was, is bij ons nauwelijks bekend. Lees hierover in dit artikel in het ...

Publicatie | 01-08-2016

Digitaal informatiesysteem Prospectie op Maat - werkwijze en verantwoording

Publicatie | 01-07-2016

Atlas van het landschappelijk groen erfgoed van Nederland

Deze publicatie bevat een inventarisatie van landschappelijk groen erfgoed en licht toe wat de cultuurhistorische waarde is van ...

Publicatie | 01-06-2016

Het grote Zuidland. Nederland en Australië delen VOC-historie vooral onder water.

Australië en Nederland delen een lange geschiedenis. Langs de kust, onder water, zijn veel schepen te vinden van de Verenigde ...

Publicatie | 01-06-2016

Stappenplan vaststellen verweesd werk

U heeft een werk dat u wilt digitaliseren en openbaar maken, waarvan niet bekend is of er een rechthebbende is. In maximaal 5 ...

Publicatie | 20-04-2016

Besluit Erfgoedwet Archeologie (Staatsblad)

Besluit van 8 april 2016, houdende regels voor archeologische opgravingen (Besluit Erfgoedwet archeologie).

Besluit | 08-04-2016

Industrieel erfgoed in Indonesië: op zoek naar nieuwe functies.

Een artikel over vervallen en verlaten industrieel erfgoed in Indonesië dat mogelijk een nieuwe impuls kan geven aan toerisme, ...

Publicatie | 01-04-2016

Verbonden verleden

 Een artikel over het RCE programma Gedeeld cultureel erfgoed en internationale samenwerking  in het tijdschift Monumenten, nr. ...

Publicatie | 01-04-2016