Instructievideo aanvraagportaal woonhuissubsidie

In deze video vertellen we hoe u woonhuissubsidie aanvraagt.
 
U dient uw subsidieaanvraag in via een digitaal subsidieportaal in de periode van 1 maart tot en met 30 april. Dit doet u via cultureelerfgoed.nl. 

Controleer voordat u inlogt of u alle noodzakelijke gegevens en stukken klaar hebt liggen. U kunt namelijk niet tussentijds opslaan om even iets op te zoeken. Als het scherm te lang open staat zonder dat u in de aanvraag werkt, logt DigiD u automatisch uit.

U heeft de volgende stukken nodig: 

  • Uw DigiD gegevens om mee in te loggen 
  • De gespecificeerde facturen
  • Wanneer u gemachtigd bent het machtigingsformulier en het burgerservicenummer van de eigenaar.
  • En wanneer u een aanvraag boven de 70.000 euro doet ook het inspectierapport.

In het digitaal subsidieportaal heeft u drie aanvraagopties. We tonen eerst de route die u doorloopt wanneer u zelf een aanvraag doet. U klikt op de button ‘vraag aan voor uzelf’.

Vervolgens vult u uw persoonsgegevens in. 

Daarna haalt u de gegevens van uw rijksmonument op. Als u het nummer van uw rijksmonument niet bij de hand heeft, kunt u deze opzoeken in het rijksmonumentenregister. Daar vindt u ook het adres van uw rijksmonument. Staat het adres er niet bij of is het niet meer juist? Vul dan deze gegevens zelf in. 

Vervolgens bevestigt u de gegevens van uw rijksmonument.

Nu kunt u starten met het invoeren van de factuurgegevens. In dit geval voor schilderwerk. 

U vult per leverancier, aannemer of winkel de kosten in waarvoor u subsidie wilt aanvragen. U start met de naam van de leverancier en daarna uploadt u de factuur. Daaronder kunt u de kostenpost aangeven en de gemaakte kosten invullen. U kunt altijd een extra bijlage toevoegen, zoals foto’s.   

Het is mogelijk om een extra leverancier of kostenpost toe te voegen met de knoppen ‘factuur toevoegen’ of ‘leverancier toevoegen’. 

Nadat u al uw facturen heeft ingediend, ziet u onderaan het totaalbedrag.  

Vervolgens kunt u de subsidieaanvraag afronden. U verklaart dat de gegevens juist zijn ingevuld en dat u voldoet aan de voorwaarden voor subsidie. 

Vervolgens klikt u op de button om de aanvraag in te dienen. 

Daarna verschijnt een pop-up in uw scherm met het totaalbedrag van de ingediende kosten. Ook kunt u op dit moment uw aanvraag nog wijzigen, mocht dat nodig zijn. 

Na het indienen van u uw aanvraag, ontvangt u een e-mail van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met een bevestiging en een samenvatting van uw aanvraag.

Heeft u na het indienen van de aanvraag nog vragen? Dan kunt u deze stellen via info@cultureelerfgoed.nl. 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kan eventueel contact met u opnemen om aanvullende gegevens op te vragen.

Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren, of een aandeelhouder of certificaathouder van een Natuurschoonwet BV of Natuurschoonwet NV? Dan kunt u zelf een aanvraag indienen en de door de VVE gemaakte kosten opvoeren. 

U klikt in het aanvraagportaal op de button ‘vraag aan voor uzelf’ en vult vervolgens uw persoonsgegevens in. Nadat u uw persoonsgegevens heeft ingevuld, haalt u de gegevens van uw rijksmonument op.
Geef vervolgens aan dat u lid bent van een VVE of een aandeelhouder of certificaathouder van een NSW-BV of NSW-NV. 

U kunt aangeven dat u kosten wilt opvoeren die zijn gemaakt binnen de VVE en welke verdeelsleutel u wilt hanteren. Voeg ook de verklaring van de verdeelsleutel toe. De verdeelsleutel vindt u in de eigendomsakte van uw woning. U kunt deze ook raadplegen op mijnoverheid.nl. 

Als een factuur op naam van de VVE staat, kunt u dat hier aangeven. De door u eerder ingevulde verdeelsleutel wordt dan toegepast. 

U kunt daarnaast eigen gemaakte kosten toevoegen. Eventueel kan u, ter verduidelijking van de werkzaamheden een foto bijvoegen.

Vervolgens rond u de aanvraag af. 

Wilt u een aanvraag indienen namens een Vereeniging van eigenaren of natuurschoonwet  dan kiest u in het aanvraagportaal voor de optie “vraag aan voor VVE/NSW”. Als u hier gebruik van wilt maken, hoeft niet iedereen ingestemd te hebben. U doet dan bijvoorbeeld de aanvraag voor 90% van de leden. De leden die niet hebben ingestemd, kunnen dan een aanvraag voor zichzelf indienen. 

Na het invullen van uw persoonsgegevens, voegt u het machtigingsformulier toe. Een machtiging moet door elke eigenaar ondertekend zijn. Het VVE-besluit is niet voldoende.  

Daarna vervolgt u de aanvraag en rondt u deze af.

U kunt een aanvraag voor iemand anders doen wanneer u door deze persoon bent gemachtigd. 
U selecteert in het aanvraagportaal de button ‘vraag aan voor een ander’. 

Vervolgens vult u de persoonsgegevens van de eigenaar in. Daar hoort ook het BSN-nummer bij. 

Ten slotte vult u uw gegevens als gemachtigde in, en voegt u de ingevulde machtigingsverklaring toe. 

Daarna vervolgt u de aanvraag. Na afronding hiervan ontvangt u als gemachtigde de correspondentie. 

Wilt u een aanvraag indienen waarbij de kosten boven de 70.000 euro uitkomen? Dan vragen we u een inspectierapport bij te voegen. 

Deze mogelijkheid wordt zichtbaar als de totale kosten van de door u ingediende facturen meer dan 70.000 zijn. Het is mogelijk om hier een toelichting op te geven.