Vervreemding beeld ministerie van Buitenlandse Zaken

Bijlage bij het voornemen kunstwerken af te stoten zoals gepubliceerd in de Staatscourant 2023 onder nummer 24097.