Verbeteracties ABR-artefactentabel 2020-2023

In het kader van het project Verbeteracties Archeologisch Basisregister (ABR) heeft de RCE in de periode januari 2020 - april 2023 gewerkt aan de ABR-artefactentabel. Het resultaat van deze verbeteracties, de conceptversies van de verbeterde artefactentabel en de aardewerkcategorietabel, worden in de RCE Erfgoedthesaurus onder ABR Pilot getoond. De materialentabel en periodestabel zijn definitief en staan in de viewer vanwege de relaties met de artefactentabel. Ook de Deventer bakselcodestabel en de Deventer vormcodestabel worden daarom getoond. De verantwoording over de werkzaamheden is op deze pagina te vinden. Het gaat om Archol Rapport 504 (Wansleeben en Laan) en het verantwoordingsdocument van de ABR-commissie.

Tabellen in ontwikkeling

De conceptversies van de ABR-artefactentabel en de ABR-aardewerkcategorietabel worden getoond in de RCE thesaurusviewer, maar dat betekent niet dat het werk aan de tabellen stilstaat. De komende tijd werkt de RCE aan de vervolmaking van de tabellen. Hierdoor kan de inhoud van de tabellen in de loop van de tijd verschillen. Dit zullen echter geen grote inhoudelijke verschillen zijn.

Meer informatie en opmerkingen

Een overzicht van alle nieuwe artefactentermen en de vervallen termen met daarbij de concordanties, kan worden opgevraagd door een mail te sturen naar thesauri@cultureelerfgoed.nl. Ook opmerkingen over de conceptversies van de tabellen kunnen tot en met 24 september 2023 worden gestuurd naar dit e-mailadres. In het najaar van 2023 vinden overleggen plaats van de Technische Werkgroep (TW) SIKB0102 en de Begeleidingscommissie (BC) SIKB0102, waarbij ook de opmerkingen van de TW, de BC en de rest van het archeologische veld op de beide concepttabellen worden besproken.