Indeling scheepswrakken naar eigendom

Op de bodem van de zeeën liggen vele Nederlandse scheepswrakken. Om eventueel over te gaan op beheer van deze schepen, wordt eerst bepaald wie officieel eigenaar is van het wrak. We onderscheiden hierbij staatsschepen, waarvan de wrakken nog altijd soevereiniteit hebben, en particuliere schepen, waar de Nederlandse staat geen eigendom aan kan ontlenen. Dit schema legt dit onderscheid verder uit.

Het Rijk heeft als eigenaar en beheerder van veel grote wateren een belangrijke rol in de zorg voor maritiem erfgoed. De Rijksdienst werkt met partners samen om dit beheer op (inter)nationaal niveau op orde te brengen. Er is daarom een serie protocollen gepubliceerd, waar deze indeling scheepswrakken naar eigendom deel van uitmaakt.

Colofon

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2022.

Dit document is een resultaat van het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal 2017-2021. Dit document is ook beschikbaar in het Engels.