Hydrologie en archeologie. Basiskennis over bodemwater en bodemarchief

De brochure Hydrologie en archeologie beschrijft het grondwatersysteem dat een grote rol speelt bij de conservering van kwetsbare archeologische resten in de bodem. De brochure is bestemd voor archeologen die betrokken zijn bij de instandhouding van archeologische monumenten of onderzoek doen naar de fysieke kwaliteit van het bodemarchief en het conserverend vermogen van de bodem.