Begrotingsmodel klinkend erfgoed

Dit verplichte begrotingsmodel hoort bij de Subsidieregeling retauratie klinkend erfgoed (Srke). Het model is nodig bij een subsidieaanvraag voor restauratie van klinkend erfgoed als orgels, luidklokken, beiaarden en uurwerken.