BRAM 33: Archeologisch rijksmonument 525030, de heuvel van Gendersteijn bij Steensel (gemeente Eersel). Verslag van monitoronderzoek.

Deze publicatie gaat in op de resultaten van monitoronderzoek dat in mei 2017 is uitgevoerd. Aanleiding was de alarmerende staat van het rijksmonument Gendersteijn bij Steensel, dat regelmatig door konijnen wordt doorgraven. Dit rijksmonument was aangewezen als prehistorische grafmonument, maar booronderzoek wees uit dat de heuvel een veel jonger verschijnsel was. Aanvullend is daarom een uitgebreide bureaustudie uitgevoerd waarbij historische bronnen zijn geraadpleegd. Daaruit kwam naar voren dat de heuvel een schietberg is, die in 1919 is opgeworpen als onderdeel van een oefenterrein van de Burgerwacht van Steensel.

Dit rapport is bestemd voor archeologen, andere erfgoedprofessionals en liefhebbers die zich bezighouden met archeologie en militair erfgoed uit de periode 1815-1989.

Colofon

Beknopte Rapportage Archeologische Monumentenzorg (BRAM) 33
Auteurs: L. Theunissen en J.W. de Kort
ISBN/EAN: 978-90-76046-71-6
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2021