Lijst van af te stoten cultuurgoederen van de ministerie van EZK en LNV

Beheerders van de rijkscollectie stoten soms cultuurgoederen af uit hun collectie. Zij publiceren hun voornemen tot vervreemding in de Staatscourant. De RCE publiceert de lijst met af te stoten werken.