Evaluatie Erfgoedwet - Behoud in situ (archeologie voor de toekomst)

Deze drie rapporten maken inzichtelijk of en wanneer behoudenswaardige vindplaatsen ‘in situ’ worden behouden zoals het Verdrag van Valletta beoogt. Ze bestrijken verschillende perioden. In september 2020 wordt het rapport over de periode 2014-2017 verwacht. Aanvullend zijn de behouden vindplaatsen uit de periode vóór 2014 opnieuw bezocht. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2020 verwacht.