Evaluatie Erfgoedwet - Behoud in situ (archeologie voor de toekomst)

Deze vier rapporten maken inzichtelijk of en wanneer behoudenswaardige vindplaatsen ‘in situ’ worden behouden zoals het Verdrag van Valletta beoogt. Ze bestrijken verschillende perioden, met als meest recent het rapport over de periode 2014-2017. Aanvullend zijn de behouden vindplaatsen uit de periode vóór 2014 opnieuw bezocht. De rapportage hiervan wordt in januari 2021 verwacht.