Behoud groen erfgoed - terugkijken

Het webinar Behoud groen erfgoed gaat over de instandhouding van bedreigde populaties van wilde bomen en struiken in Nederland. Uit een onlangs met subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) opgesteld rapport blijkt dat de staat van de inheemse bomen en struiken in Nederland ronduit zorgwekkend is. De helft van de soorten is zeldzaam en in hun voortbestaan bedreigd. Toch wordt dit nauwelijks opgemerkt. Tijdens dit webinar werden deze problemen belicht, maar vooral ook de oplossingen in kaart gebracht.

Het webinar is online terug te kijken.

Het webinar vond plaats op 11 november 2020 en werd georganiseerd door de RCE.