Verslag Archeologieplatform 31 oktober 2019 - Archeologie en bodemverstoringen

Dit archeologieplatform stond in het teken van archeologie en bodemverstoringen. Het nieuwe rapport Bodemverstoringen en archeologie werd gepresenteerd, het archiefonderzoek voor een update van de gemeentelijke archeologische waardenkaart van de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen kwam aan bod en het ging over de beste methode voor waarnemingen in het veld.