Stroomschema advies RCE na verlenen omgevingsvergunning

Na het afgeven van de omgevingsvergunning voor een gebouwd of een groen rijksmonument begint de uitvoering. In deze publicatie is inzichtelijk gemaakt wanneer en hoe de gemeente advies moet vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Online tool: wegwijzer advies omgevingsvergunning

De toezichthouder houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden en de handhaver is bevoegd om op te treden als de werkzaamheden afwijken van de verleende omgevingsvergunning. Ook na het verlenen van de vergunning kan de Rijksdienst betrokken worden en om advies worden gevraagd. Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is ook een online tool, wegwijzer advies omgevingsvergunning, ontwikkeld die antwoord geeft op de meeste vragen.

Colofon

Auteurs: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2019