Samen werken aan een waardevolle leefomgeving

Vanuit de kracht van het erfgoed dragen we bij aan de realisatie van de transities en opgaven in de leefomgeving. Erfgoed en ontwerp inspireren, verrijken en tillen de uitvoering naar een hoger kwaliteitsniveau. We sluiten aan bij bestaande initiatieven en versterken de relatie tussen erfgoed en de leefomgeving. We bundelen de krachten om te zorgen voor een waardevolle leefomgeving waarin we ons - nu en in de toekomst - herkennen en thuis voelen.