Wijziging Subsidieregeling instandhouding monumenten

Aanpassing van de Subsidieregeling instandhouding monumenten in verband met een reparatie ten aanzien van de registratie van de monumentale waarde van klinkende onderdelen van rijksmonumenten