Informatieblad Werkomschrijving of bestek

Wilt u instandhoudingssubsidie aanvragen? Dan heeft u een omschrijving nodig van de voorgenomen werkzaamheden. In deze brochure leest u waar de omschrijving aan moet voldoen.