Begrotingsmodel groen rijksmonument

Dit verplichte begrotingsmodel hoort bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten. Het model is nodig bij een aanvraag voor instandhoudingssubsidie voor 1  groen rijksmonument.