Begrotingsmodel gebouwd rijksmonument met 5 deelbegrotingen

Dit verplichte begrotingsmodel hoort bij de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim). Het model is nodig bij een aanvraag voor instandhoudingssubsidie voor meerdere  gebouwde rijksmonumenten of zelfstandige onderdelen.