Aanmeldformulier projecten Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal worden afspraken gemaakt over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment. Vanuit de Erfgoed Deal wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld waarin goede initiatieven en projecten bij elkaar worden gebracht en financieel worden ondersteund. 

Hier vindt u het aanvraagformulier voor het indienen van een projectvoorstel binnen de Erfgoed Deal.