Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie

De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie geeft een overzicht van het ontstaan en de ontwikkeling van het gebied. Er worden 4 karakteristieken onderscheiden die bepalend zijn voor de hedendaagse ruimtelijke kwaliteit.

Het IJsselmeer beschreven vanuit vier invalshoeken

Al eeuwenlang leven we met water. We strijden ertegen en profiteren ervan. Onze band met water laat karakteristieke sporen na, zoals kronkelige – of juist kaarsrechte – dijken, droogmakerijen met gemalen en handelssteden met havens. De Cultuurhistorische IJsselmeerbiografie laat vanuit 4 invalshoeken (karakteristieken) het IJsselmeergebied met al haar bijzonderheden zien: archeologische en aardkundige schatkamer; oude kustlandschappen; historische handels- en vissersplaatsen; nieuw land en nieuwe veiligheid, ingenieurskunst. Met een aantal richtinggevende principes om te kunnen ontwikkelen en om de toekomst een verleden te geven.

Colofon

Auteurs: Jan Neefjes, Hans Bleumink
Het rapport is tot stand gekomen in samenwerking met bureau Overland
Uitgegeven door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2017