Rijksmonumenten en de Erfgoedwet

Deze brochure belicht onder meer het aanwijzen, registreren en onderhouden van rijksmonumenten in de Erfgoedwet.

De Erfgoedwet

De Erfgoedwet geeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de bevoegdheid om een onroerende zaak als rijksmonument aan te wijzen. Denk hierbij aan een gebouw, een park of ondergrondse, archeologische resten. Het aantal rijksmonumenten neemt nog slechts op beperkte schaal toe. De nadruk ligt op de structurele verbetering van het rijksmonumentenbestand en niet op het vergroten van de omvang ervan. Nieuw in de Erfgoedwet is de instandhoudingsplicht voor Rijksmonumenten. Dit houdt in dat een eigenaar er zorg voor draagt dat zijn of haar rijksmonument zodanig wordt onderhouden, dat het behoud ervan gewaarborgd is.

Colofon

Uitgegeven door: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed