Tijdlijn Nederland energieland

Nederland zit midden in een energietransitie, wat een flinke impact heeft op onze leefomgeving. Deze tijdlijn laat zien welke lessen we van eerdere energietransities kunnen leren.

Tijdlijn Nederland energieland

Deze interactieve tijdlijn gaat over de grote uitdaging waar Nederland met zijn energiewinning voor staat: Tijdlijn Nederland energieland.

Van agrarische samenleving naar industrieel land

Zo leidde de winning van turf tot grote veenplassen en nieuwe nederzettingen langs kanalen en vaarten. Met de uitvinding van de windmolen kwamen er in het open landschap duizenden nieuwe bouwwerken bij. De snelheid waarmee het landschap verandert is enorm toegenomen. We deden er vierhonderd jaar over om het veenlandschap te ontginnen en polders te maken. Vervolgens kostte het minder dan een eeuw om de agrarische samenleving te transformeren tot een industrieel land dat afhankelijk werd van steenkool, aardolie en gas.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2016