Public and Private Roles in Historical Inner City Revitalization

Deze publicatie laat zien hoe door middel van publiek-private samenwerking gebiedsontwikkeling tot stand kan komen.

Gedeeld Cultureel Erfgoed

De studie belicht een aantal praktijkvoorbeelden, onder meer in Jakarta, Paramaribo en Amsterdam. Hierbij komen een aantal vragen aan bod, zoals: hoe kunnen maatschappelijk betrokken ondernemers bijdragen aan de revitalisatie van historische steden? Wat is er op lokaal niveau nodig om de betrokkenheid van deze ondernemers te genereren? En hoe ziet de rolverdeling eruit bij een publiek-private samenwerking?

Colofon

Auteur: August Choenni
Redactie: Jinna Smit
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2015