Ruimtelijke ordening en erfgoed; een handreiking voor cultuurhistorisch onderzoek

Deze brochure geeft praktische aanbevelingen voor cultuurhistorisch onderzoek en is bedoeld voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten.

Interdisciplinaire aanpak cultuurhistorisch onderzoek

Volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro) moeten overheden in hun ruimtelijk beleid de relevante belangen meewegen. Ook de zorg voor ons cultuurhistorisch erfgoed hoort daarbij. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht gemeenten om rekening te houden met cultuurhistorische waarden en de in de grond aanwezige of te verwachten archeologische monumenten. In deze gids is te lezen welke factoren bepalend zijn voor de kwaliteit van cultuurhistorisch onderzoek. Het is geen blauwdruk voor één specifieke werkwijze; ieder onderzoek is immers maatwerk. Projecten in de ruimtelijke ordening bevinden zich vaak op het snijvlak tussen stedenbouw, gebouwd erfgoed, groen erfgoed, cultuurlandschap en archeologie. Een interdisciplinaire benadering is dan ook van belang. De brochure laat door middel van een praktisch stappenplan zien hoe de opdrachtgever de kwaliteit van het cultuurhistorisch onderzoek kan beïnvloeden.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014