NAR 47: A Mosaic of Habitation at Zeewijk (the Netherlands)

Uit dit onderzoek blijkt dat Zeewijk in het laat-neolithicum een uitgestrekte nederzettingslocatie was waar het gehele jaar werd gewoond. 

Grote residentiële nederzetting

Al in 1993 ontdekten opgravers in Zeewijk-Oost onder meer een houten bekapte staander. Het bleek dat deze staander onderdeel uitmaakte van een opmerkelijk grote structuur, met een lengte van 22 en een breedte van 7 meter. In Zeewijk-West werden paalsporen gevonden. Daarin werden 5 mogelijke (huis)plattegronden herkend. Op basis van deze resultaten werd Zeewijk bestempeld als een grote, residentiële nederzetting. In dit Nederlands Archeologisch Rapport (NAR) zijn de resultaten gebundeld van aanvullend onderzoek naar deze nederzetting.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 47
Redactie: E.M. Theunissen, O. Brinkkemper, R.C.G.M. Lauwerier, B.I. Smit en I.M.M. van der Jagt
Auteurs: S.M. Beckerman, D.C. Brinkhuizen, O. Brinkkemper, V. García-Díaz, J.P. Kleijne, L. Kubiak-Martens, G.R. Nobles, T.F.M. Oudemans, B.I. Smit, E.M. Theunissen, M. van den Hof, I.M.M. van der Jagt, A.L. van Gijn, J.T. Zeiler, R.C.G.M. Lauwerier, J.H.M. Peeters & D.C.M. Raemaekers
ISBN/EAN: 9789057992292
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2014