Cultureel Erfgoed op de kaart; een nieuw cartografisch ontwerp

Dit rapport presenteert de ontwerpkeuzen die hebben geleid tot een cultuurhistorische kaart.

Onderbouwing ontwerpkeuzen kaartlagen

De cultuurhistorische kaart is toegankelijk via het overheidsportaal Atlas Leefomgeving. Deze kaart maakt deel uit van het project Erfgoed Digitaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Op deze kaart zijn de volgende soorten erfgoed terug te vinden: rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, archeologische monumenten en Unesco werelderfgoed. In een later stadium zullen hier andere datasets aan worden toegevoegd. De datasets worden aangeboden in de vorm van kaartlagen (punten en omtrekgegevens). De Rijksdienst heeft Nieuwland-Geoinformatie gevraagd een uniform, duidelijk gestructureerd en breed toepasbaar cartografisch ontwerp te maken, waarbij kleuren en symbolen zorgen voor samenhang en een duidelijk onderscheid tussen de typen erfgoed. In dit rapport zijn de ontwerpkeuzen voor de vier kaartlagen onderbouwd.

In de pdf vindt u ook de bijlagen Cultureel Erfgoed op de kaart.

Colofon

Tekst: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013