Beschermde stads- en dorpsgezichten

Deze gids geeft informatie over beschermde stads- en dorpsgezichten en laat zien met welke instrumenten de cultuurhistorische waarden van deze gebieden kunnen worden beschermd.

Regelgeving en historische ontwikkeling stads-en dorpsgezichten

Deze brochure schetst behalve de huidige regelgeving ook de historische ontwikkeling van stads- en dorpsgezichten. Een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht is een landelijke erkenning van de bijzondere cultuurhistorische waarde van een gebied. Doel van deze status is om de karakteristieke, ruimtelijke kwaliteit van een plek te beschermen. Dit wil niet zeggen dat het gebied in de tijd wordt bevroren; nieuwe ontwikkelingen blijven mogelijk. Bij ruimtelijke ingrepen moet wel zorgvuldig worden gekeken naar de bestaande kwaliteit. Stads- en dorpsgezichten worden beschermd in een speciaal 'beschermd bestemmingsplan'. Er is een omgevingsvergunning nodig om binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht te (ver)bouwen of te slopen.

Colofon

Gids Wetten en regelingen 1
Tekst: Jaap Evert Abrahamse, Fulco van den Berg, Fon Habets, Lammert Prins, Lodewijk van Roij, Cees van Rooijen en Peter Timmer
Eindredactie: Dirk Snoodijk
ISSN: 2210-4704
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012