Het binnenklimaat in het Programma van Eisen

Deze brochure laat zien hoe het binnenklimaat opgenomen kan worden in een programma van eisen voor verbouw of nieuwbouw.

Vertaling klimaatrichtlijnen naar programma van eisen

Deze publicatie is bedoeld als praktisch hulpmiddel bij het vaststellen van de gewenste klimatologische condities voor het optimale behoud van museale collecties. Het helpt om de klimaatrichtlijnen die zijn gepubliceerd in het boek Klimaatwerk te vertalen naar specificaties in het programma van eisen. Deze aanvullende brochure is bedoeld om naast de theorie enkele praktische handvatten te bieden om zo sneller een definitie te kunnen geven van de gewenste klimaatcondities. Allereerst wordt er ingegaan op de vraag waarom getallen belangrijk zijn. Hierna zijn twee beslissingsmodellen gepresenteerd.

Colofon

Reeks: Preventieve conservering
Auteur: Bart Ankersmit
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2011