NAR 39: Licht aan boord

Deze rapportage en tevens catalogus is toegespitst op de verlichting aan boord van schepen. De informatie is verzameld aan de hand van voorwerpen uit de collectie van het scheepsarcheologische depot van de RCE.

Ontwikkeling van scheepsarcheologie

De omvang, samenstelling en datering van de voorwerpen loopt uiteen van prehistorie tot ongeveer 1900 en geven een goed inzicht in het leven aan boord en de ontwikkeling van gereedschappen en werktuigen door de eeuwen heen. Maar in de rapportage komt ook de totstandkoming van de collectie, de conservering van voorwerpen, de periode waarin en de wijze waarop ze gebruikt werden en hun onderlinge samenhang aan bod.

Colofon

Reeks: Nederlandse Archeologische Rapportage (NAR) 39
Auteurs: W. Gijsbers, L. Koehler, J.-M. A. W. Morel
Redactie: G. J. Zand
ISBN 978 90 5799 164 6
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010