RAM 175: Van stins tot state

Dit onderzoek belicht de bewoningsgeschiedenis van het wettelijk beschermde monument de Pongastate te Marrum (gemeente Ferwerderadiel).

Archeologisch onderzoek

Naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een nieuwe appelloods, voerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hier in 2007 archeologisch onderzoek uit. De resultaten zijn te lezen in deze rapportage.

Colofon

Reeks: Rapportage Archeologische Monumentenzorg (RAM) 175
Auteurs: J. van Doesburg en J.W. de Kort en J. Stöver, met bijdragen van F. Laarman en W.J. Kuijper
ISBN: 978 90 5799 147 9
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2009