Handreiking voor het schrijven van een collectieplan

Het collectieplan is het basisdocument voor elke collectiebeherende instelling. Deze brochure legt uit wat er allemaal komt kijken bij het schrijven van een collectieplan.

Een collectieplan is een document dat inzicht geeft in de samenstelling en betekenis van de collectie, het collectiebeleid en de uitvoering van dit beleid. Een goed collectieplan beschrijft dus niet alleen de collectie, maar geeft ook inzicht in wat de instelling met de collectie wil. De manier waarop collecties beheerd worden, verschilt nogal. Er bestaat dan ook geen standaard onderlegger voor een collectieplan. Deze brochure biedt wel aanknopingspunten en structuur bij het schrijven ervan en besteedt aandacht aan de verschillende onderwerpen die in een collectieplan aan de orde komen, zoals collectiegeschiedenis, verzamelen, afstoten, behoud en beheer.

Colofon

Tekst: Tessa Luger, Renate van Leijen, en Marianne de Rijke
ISBN: 9789072905529
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2008