Wet op de archeologische monumentenzorg

Deze brochure geeft een overzicht van de maatregelen die zijn vastgesteld in de Wet op de archeologische monumentenzorg.

Uitgangspunten Wet op de archeologische monumentenzorg

De Wet op de archeologische monumentenzorg is grofweg in te delen in drie uitgangspunten. Het eerste is het streven naar behoud in situ. De bodem is immers de beste conservator van archeologische resten. Tweede uitgangspunt is dat er in de ruimtelijke ordening bijtijds rekening gehouden moet worden met archeologische waarden. Derde uitgangspunt betreft het principe dat wanneer behoud in situ niet mogelijk is, de verstoorder betaalt voor het onderzoek en de documentatie. De brochures Archeologie en ruimtelijke ordening en Behoud in situ gaan dieper op de deelonderwerpen in.

Colofon

Tekst: Gerda de Bruijn
Redactie: Ruben Abeling, Dolf Muller, Els Romeijn, Dirk Snoodijk en Jos Stöver
ISSN: 1569-7622
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, 2007