Militair erfgoed; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze rapportage bevat een chronologische inleiding over militair erfgoed in 4 categorieën: militaire kazernes, mobilisatiecomplexen, luchtwachttorens en overige militaire objecten.

Militaire bouwwerken 1940 tot 1965

In deze publicatie wordt de ontwikkeling van militaire bouwwerken vanaf 1940 tot 1965 categorisch op een rij gezet. Dit inhoudelijke kader vormt de inleiding voor een complete lijst van complexen en objecten. Hierbinnen is een preselectie is gemaakt van militaire bouwwerken die vanwege hun cultuurhistorische waarde bescherming verdienen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Michiel Kruidenier
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2007