Universiteiten en hogescholen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie beschrijft de geschiedenis van naoorlogse architectuur van universiteiten en hogescholen in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste naoorlogse gebouwen.

Wederopbouwarchitectuur

Het rapport gaat zowel in op de voor- als de naoorlogse ontwikkeling van universiteiten en hogescholen. Ook bestuurlijke, onderwijskundige en financiƫle ontwikkelingen komen aan bod. Dit vormt het referentiekader voor een complete lijst met naoorlogse universiteiten en hogescholen waarbinnen een preselectie is gemaakt van de meest waardevolle gebouwen. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Marije de Korte
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006