Bouwfragmenten

Bij restauraties van architectuur kunnen originele onderdelen niet altijd op hun plaats blijven. Deze gids belicht de verschillende mogelijkheden voor het behoud van historische bouwfragmenten.

Bewaren historische bouwfragmenten

Zuilen, kapitelen, architraven, frontons of ander bouwbeeldhouwwerk zijn in de loop van de eeuwen vaak aangetast en kunnen niet altijd op hun oorspronkelijke plek worden behouden. Vanwege de grote historische waarde is het wenselijk om deze fragmenten wel te bewaren. Bij voorkeur worden de fragmenten in of bij het monument zelf bewaard. Ze kunnen ook worden ondergebracht in een museale collectie of in de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze brochure laat aan de hand van diverse voorbeelden zien wat de mogelijkheden zijn.

Colofon

Reeks: Gidsen Cultuurhistorie nummer 8
Tekst: Gerard van Wezel
ISSN: 1566-7057
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2006