Winkelcentra; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie schetst de ontwikkeling van naoorlogse architectuur van winkelcentra in Nederland en presenteert een lijst met de belangrijkste naoorlogse gebouwen.

Voor- en naoorlogse ontwikkeling

Het rapport gaat zowel in op de voor- als de naoorlogse ontwikkeling van winkelcentra. Hierbij komen allerlei aspecten aan bod zoals de opkomst van de detailhandel, schaalvergroting, ontwikkelingen in de stedenbouw en de noodwinkels die tijdens en na de Tweede Wereldoorlog werden opgetrokken. Hiermee wordt de groslijst ingeleid waarbinnen een preselectie is gemaakt van gebouwen die vanwege hun cultuurhistorische waarde het behouden waard zijn. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Wijnand Galema en Dorine van Hoogstraten
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2005