Reference Collections Foundation for Future Archaeology

Deze Engelstalige publicatie is een verslag van de internationale conferentie ‘Reference Collections: Foundation for Future Archaeology’ die plaatsvond in 2004.

Referentiecollectie

Tijdens de lezingen en discussies kwamen er verschillende vragen aan de orde: wat is het nut van een referentiecollectie, hoe kan de wetenschappelijke vakwereld van deze collectie gebruikmaken en hoe kun je een referentiecollectie opzetten en beheren? Welke positie neemt een referentiecollectie in en kan die ook een rol spelen buiten het archeologische vakgebied? De aanbevelingen die tijdens het congres zijn gegeven, zijn in dit verslag gebundeld. Aanleiding van deze conferentie was het rapport Op weg naar een Nationale Referentiecollectie Archeologie.

Deze publicatie is alleen in het Engels beschikbaar.

Colofon

Redactie: A.G. Lange
ISBN: 90-5799-059-8
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004