Provinciehuizen; categoriaal onderzoek wederopbouw 1940-1965

Deze publicatie laat de ontwikkeling zien van de naoorlogse architectuur van provinciehuizen en presenteert een selectie van de meest waardevolle naoorlogse gebouwen.

Vooroorlogse geschiedenis van provinciehuizen

Deze rapportage geeft een korte inleiding op de vooroorlogse geschiedenis van provinciehuizen. Dan volgt een beschrijving van de naoorlogse ontwikkeling van deze gebouwen. Hiermee wordt de aanloop genomen naar een preselectie van provinciehuizen die behoudenswaardig zijn vanwege hun cultuurhistorische waarde. Dit rapport is onderdeel van een reeks publicaties waarin de wederopbouwarchitectuur per gebouwtype onder de loep wordt genomen.

Colofon

Reeks: Wederopbouwarchitectuur
Tekst: Marije de Korte
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2004