ICN-kwaliteitseisen voor archieven, bibliotheken en musea

Om museale voorwerpen goed te kunnen behouden, zijn kwaliteitseisen opgesteld. Deze kwaliteitseisen behandelen het hele scala van beheer en behoud, van presenteren, verpakken tot bewaren.

ICN-kwaliteitseisen conserveren museale stukken

In Nederland is de afgelopen 20 jaar veel aandacht besteed aan het behoud van voorwerpen die behoren tot ons cultureel erfgoed. De nadruk ligt vooral op het voorkomen van schade, ook wel passieve/preventieve conservering genoemd. Over het conserveren van museale stukken worden vaak vragen gesteld. Aan welke kwaliteitseisen moet verpakkingsmateriaal voldoen? Hoe moeten voorwerpen worden genummerd bij de inventarisatie van museum- en archiefbestanden? Bestaan daar speciale etiketten voor? Alle vragen zijn tot één algemene vraag te herleiden, die luidt: welk materiaal is geschikt voor ons doel? In deze brochure wordt antwoord gegeven op deze vragen en zijn de hiervoor speciaal ontwikkelde ICN-kwaliteitseisen op een rij gezet.

Colofon

Auteur: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2012