Ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument van Kantoor Philips Nederland

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakt namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij het voornemen heeft de volgende zaak aan te wijzen als rijksmonument: Kantoor Philips Nederland, Boschdijk 525, 5621 JG te Eindhoven. Hierbij het ontwerpbesluit, de publicatie in de Staatscourant en de onderliggende stukken.