Ontwerpbesluit tot aanwijzing als rijksmonument van de Waalsdorpervlakte te Wassenaar

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakt namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het voornemen bekend het fusillade- en herdenkingsterrein op de Waalsdorpervlakte te Wassenaar, gemeente Wassenaar aan te wijzen als rijksmonument. Hierbij ook de publicatie in de Staatscourant en de onderliggende stukken.