Besluit tot aanwijzing als rijksmonument van Nationaal Monument Oranjehotel

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakt namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij heeft besloten de volgende zaak aan te wijzen als rijksmonument: Nationaal Monument Oranjehotel, Van Alkemadelaan 1258, ’s-Gravenhage, gemeente ’s-Gravenhage.

Hierbij het besluit, de publicatie in de Staatscourant en de onderliggende stukken.