Besluit tot aanwijzing als rijksmonument van Nationaal Monument Fusillade- en herdenkingsterrein Waalsdorpervlakte

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) maakt namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat zij heeft besloten de volgende zaak aan te wijzen als rijksmonument: Nationaal Monument Fusillade- en herdenkingsterrein Waalsdorpervlakte in het verlengde van de Oude Waalsdorperweg, Wassenaar, gemeente Wassenaar.

Hierbij het besluit, de publicatie in de Staatscourant en de onderliggende stukken.