Geef de toekomst een verleden. Visie, Missie, Strategie 2014-2018

De erfgoedbrede visie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is vastgelegd in de Visie, Missie en Strategie. Dit document beschrijft de rol en positie van de RCE voor de periode 2014-2018.