Publieksonderzoek: Wereldberoemd in eigen land

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voerde tussen 2012 en 2016 de beleidsnota Visie Erfgoed en ruimte uit met 5 programmalijnen. Opdracht van de programmalijn Werelderfgoed was onder andere om samen met de Stichting Werelderfgoed de bekendheid van werelderfgoed in Nederland te vergroten.

Nulmeting

Om die bekendheid te kunnen meten, liet de RCE in 2014 een nulmeting uitvoeren door bureau Kantar Public. Daaruit bleek dat het UNESCO Werelderfgoed in Nederland niet hoog op de agenda stond bij Nederlanders. Tweederde gaf aan nooit een werelderfgoed te hebben bezocht. Van de jongeren heeft 60% nog nooit van werelderfgoed gehoord; van de ouderen was dat 20%.

Campagne

Buitenlandse toeristen weten wél de weg naar onze werelderfgoederen te vinden. Dat was het uitgangspunt voor een gerichte publiciteitscampagne om de bekendheid van werelderfgoed in ons eigen land aanzienlijk te vergroten onder het motto: Ons werelderfgoed is wereldberoemd… Binnenkort ook in Nederland.

Promotie

Behalve deze campagne met spotjes op tv zijn de Nederlandse erfgoederen gepromoot op de Vakantiebeurs, openden nieuwe bezoekerscentra hun deuren en is samen met de ANWB de toeristische bebording en bewegwijzering verbeterd. Ook ging er een mobiel huisje op tournee, volgeladen met twintig souvenirs die ontworpen zijn door studenten van verschillende design academies.

Erfgoed beter op de kaart

In het vervolgonderzoek van hetzelfde bureau, uitgevoerd eind 2016, zegt 84% van de Nederlanders van achttien jaar en ouder bekend te zijn met werelderfgoed. In 2014 was dat nog 79%. 1 op 3 Nederlanders zag de publiciteitscampagne op tv, en steeds meer docenten besteden aandacht aan werelderfgoed in de klas. Kortom, ons werelderfgoed staat nu beter op de kaart.

Infographic en onderzoek

De belangrijkste onderzoekscijfers zijn verwerkt in een infographic. De infographic en het onderzoek zijn beide als pdf-versie te downloaden.

Werelderfgoederen in Nederland